Το 2014 το 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας για πρώτη φορά ανέλαβε την οργάνωση ένος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Κάνοντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πιο ελκυστική » .

Το έργο αυτό πρόσφέρε ένα δομημένο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο εξωτερικό.

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι στόχοι του προγράμματος όπως:

? Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τη Δια Βίου Μάθηση,

? Η βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα τυπικής, μη τυπικής, άτυπης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης

όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα,

? Η ανάπτυξη προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών,

? Ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικές στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης , για τη μεταφορά και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών,

? Βελτίωση των υφιστάμενων μορφών διδασκαλίας και μάθησης,

? Ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

? Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας , τις στρατηγικές , προσεγγίσεις και μοντέλα,

? Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,

? Να αναπτύξει δραστηριότητες κατά την προϋπηρεσιακή κατάρτιση και προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του προσωπικού των σχολείων,

? Να αναπτυχθούν περιβάλλοντα μάθησης που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα , την καινοτομία , την πρωτοβουλία μεταξύ του προσωπικού του σχολείου και τους φοιτητές,

? Για να φέρει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,

? Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων στη διαδικασία πρόσβασης της ΕΕ,

? Για να δημιουργηθεί συνεργασία και την ανάπτυξη έργων σχετικά με τη σχολική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη,

? Να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παραγωγικότητα και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού , σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου,

? Να ενθαρρύνει την καινοτομία και την βελτίωση των συστημάτων και των πρακτικών κατάρτισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης , καθώς και των γνώσεων των ατόμων , των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μέσω της διακρατικής συνεργασίας,

? Να βοηθήσει τους πολίτες , την κοινωνία και το κέρδος του εργατικού δυναμικού και να φτάσει σε νέες απαραίτητες γνώσεις , δεξιότητες και ικανότητες ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου και την συνεχή ανανέωση των γνώσεων,

? Να μοιράσει καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές μέσω της συνεργασίας με τους εταίρους σε όλη την Ευρώπη , προκειμένου να στηρίξει την αύξηση των γνώσεων , των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των εργαζομένων,

? Να επιτύχει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της διαβίου μάθησης.

Το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Πορτογαλία, μια υπέροχη χώρα με ικανότατους συναδέλφους  και φιλόξενους πολίτες. Ενώ παράλληλα σύσφιξε τους δεσμούς μεταξύ των συναδέλφων που λειτούργησαν ομαδικά και εκπροσώπησαν την Ελληνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και την χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τροπο μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού.

 

 Δελτίο Τύπου

Στάλθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου.

Δελτίο τύπου

Press Release

Φωτογραφίες από την εκπαίδευση μας και τη γνωριμία με την Πορτογαλία.

Portugal

Παρουσιάσεις

Δείτε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κινητικότητας μας στην Αγγλική Γλώσσα.

Erasmus plus Portugal Greece 2014-2015 Making Vocational Education and Training more Attractive-.pdfErasmus plus Portugal Greece 2014-2015  Making Vocational Education and Training more Attractive-.pdf

Δείτε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κινητικότητας μας στην Ελληνική Γλώσσα.

Αποτελέσματα της κινητικότητας μας

Βίντεο

Δημοσιεύσεις

Ιστοσελίδα εταίρου Follow Up training -Minho Up training -Minho

Δημοσίευση εταίρου στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.

Δημοσίευση στο εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmodo. Δείτε εδώ