Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφόρηση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στους παρακάτω συνδέσμους

 

http://www.iky.gr/

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm