Διευθυντής του σχολείου μας είναι ο

κ. Κωνσταντίνος Χαρακλιάς

κλάδου

ΠΕ17 02 Μηχανολόγων