ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του σχολείου μας αποτελείται από

  • τον Διευθυντή,
  • τους Υποδιευθυντές,
  • το Εκπαιδευτικό Προσωπικό,
  • το Μαθητικό Δυναμικό,
  • και το βοηθητικό προσωπικό όπως
    • την Φύλακα και
    • τις Καθαρίστριες.

HR