Σας ενημερώνουμε 
πως ξεκίνησε
η διαδικασία
απόκτησης κωδικών 
(password) για την 
υποβολή Μηχανογραφικών
Δελτίων (Μ.Δ.) και
πρόσθετων
Μηχανογραφικών Δελτίων
(Π.Μ. Δ.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
(και για το 10%) 
να απευθύνονται
στο σχολειό 
από Τετάρτη 22/06/2022
από 10.00-13.00 
στην υπεύθυνο
εκπαιδευτικό
κα. Β. Σαμαρά.