Προσφορές για μετακίνηση ομάδας μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας στη Σεβίλλη (Μάρτιος-Απρίλιος 2022)

 

Προσφορά 1

 

Προσφορά 2

 

______________________