Για οδηγίες δήλωσης αυτοδιαγνωστικών τεστ
Covid-19 (self test)
δείτε το παρακάτω ενημερωτικό βίντεο

https://youtu.be/LMRFK6Ocfeo

____________________________